Probiotika

BioGaia är en av världsledande inom probiotika för hela familjen. Vi behåller denna position genom att kontinuerligt utveckla nya produkter och uppdatera vårt befintliga produktsortiment.

Probiotikamarknaden är fragmenterad och många företag konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet. Den avgörande faktorn i en konsuments köpbeslut är dock deras förtroende för produkten. Med andra ord om konsumenten ser produkten som säker att använda och effektiv för sitt syfte. För att uppnå vår vision att vara det mest pålitliga probiotiska varumärket i världen har vi gjort enorma investeringar i forskning och utveckling under de senaste 34 åren.

Forskning finns i vårt DNA. Det är därför vi investerar cirka 10 procent av vår omsättning i forskning och utveckling. Vår forskning är tillståndsbaserad, vilket innebär att vi börjar med ett tillstånd som kolik eller förstoppning, och genomför högkvalitativa prekliniska modeller och kliniska studier som fokuserar på just dessa tillstånd. Detta gör oss unika och är en av flera anledningar till det höga förtroende vi har bland konsumenter och processioner inom hälso- och sjukvården runt om i världen.

Om BioGaia och vår probiotika

Forskningsnätverk

BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen.

Vårt forskningsnätverk

Begränsningar i kommunikation angående hälsofördelar med probiotika i EU

På grund av europeiska regleringar kan vi inte kommunicera effekterna eller hälsofördelarna med våra produkter. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) reglerar alla närings- och hälsopåståenden, och för närvarande finns det inga godkända hälsopåståenden för probiotika.