Nyckeltal 2023

1297

SEK miljoner

Nettoomsättning

17

procent (ökning)

Förändring försäljning

34

procent

Rörelsemarginal SEK miljoner

443

SEK miljoner

Rörelseresultat