Aktien

Investera i aktien

Att investera i BioGaia innebär ägande i ett bolag med framträdande position på en växande marknad. Som en global ledare inom probiotikasektorn så har BioGaia alltsedan starten 1990 skapat stora värden för konsumenter, kunder och aktieägare. Det har vi uppnått genom att maximera försäljningen av våra etablerade produkter och genom att utveckla nya, eftertraktade lösningar som möter konsumenternas efterfrågan och behov. BioGaia AB börsnoterades 1998 och här beskrivs de viktigaste värdeskapande faktorerna bakom aktien.

Växande bransch
Marknaden för probiotiska kosttillskott förväntas ha en årlig global tillväxt på cirka fem procent fram till 2028*, framför allt drivet av ett växande intresse för hälsa och förebyggande åtgärder.

Ledande marknadsposition
BioGaia är globalt ledande inom utvecklingen av probiotika för barn med kolik. Vår position stärks genom en kontinuerlig utveckling och förnyelse av produktsortimentet. Exempelvis med tillskott av D-vitamin i BioGaia Protectis BABY droppar och en ny förpackningstyp, Easy Dropper, för samma produkt. Även uppdateringar av formuleringar, såsom att fasa ut palmolja.

Lönsam tillväxt
2023 ökade våra intäkter med 17 procent och vår rörelsemarginal har i genomsnitt legat på 32 procent under de senaste fem åren, trots pandemi, hög inflation, global ekonomisk nedgång och oroligt världsläge. Vi fortsätter att prioritera lönsam tillväxt, genom att uppfylla våra konsumenters behov och bibehålla kostnadseffektivitet.

Innovativa produkter
Genom att investera cirka 10 procent av vår nettoomsättning i forskning och utveckling, stärker vi våra konkurrensfördelar både på kort och lång sikt. Historiskt har detta möjliggjort lanseringen av nya patenterade produkter, såsom världens första probiotiska tuggtabletter och droppar.

Starkt varumärke
BioGaia, som koncernvarumärke, har utvecklats till att bli ett ledande konsumentvarumärke inom probiotika. Denna ställning hjälper oss att skapa och bibehålla lojala kunder, både bland distributionspartners och konsumenter, i många marknader och regioner.

Hållbara lösningar
BioGaias intiniativ inom hållbarhet har i år lett till en guldmedalj från EcoVadis och placerade oss bland de främsta två procenten i branschen. Vår inriktning på hälsosamma produkter, hållbar verksamhetsstyrning och minskning av miljöpåverkan positionerar oss väl i en värld där hållbarhet blir alltmer kritiskt. Detta bidrar inte bara till planetens välbefinnande utan också till vår långsiktiga konkurrenskraft och affärsmässiga framgång.

Effektiv verksamhet
Många av våra produkter tillverkas i Eslöv i egen regi, vilket möjliggör en effektiv produktion och leverans med god lönsamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera tillverkning, produktsortiment och leverantörskedja genom Lean-processer och automatisering.

 

* Euromonitor, August 2023

Aktien

Investerarkontakt

Alexander Kotsinas

Alexander Kotsinas

Vice vd och finanschef

08-55 52 93 06