Varför probiotika?

Probiotika – viktig för alla åldrar

Probiotikaprodukter innehåller nyttiga bakterier som bidrar till en balanserad tarmflora (mikrobiota) och de är därmed också ytterst viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Bakterier är mikroskopiska underverk som utgör förutsättningen för allt liv på jorden. De spelar en central roll i alla världens ekosystem, inklusive i människokroppens mag-tarmkanal, där de bidrar till bland annat matsmältning, immunförsvar och även munhälsa.

 

Bakterier är våra underskattade medarbetare

mikroorganismer och dessa utgör vår mikrobiota. Mikrobiotan skapar ett komplext ekosystem som kallas mikrobiomet, som bland annat hjälper till att bryta ner maten vi äter, syntetisera vitaminer och skydda mot skadliga mikroorganismer, så kallade patogener. En balanserad mikrobiota bidrar till vår hälsa och bakterierna är våra osynliga hjältar. När mikrobiotans balans rubbas kan det leda till störningar i matsmältningen, försvagat immunförsvar, metaboliska störningar och andra hälsoproblem.

Fokus på bakteriers positiva effekter

Det var inte så länge sedan bakterier ansågs farliga. Det berodde på att de första bakterierna som vetenskapsmännen på 1800-talet fokuserade på var patogener, just för att dessa orsakade sjukdomar och infektioner. Idag vet vi att de flesta bakterier antingen är helt ofarliga eller till och med positiva för vår hälsa.

Faktum är att bakterier har funnits på jorden flera miljarder år längre än människan, de har påverkat vår planets utveckling och banat väg för mer komplexa livsformer till exempel växter och djur och inte minst för oss själva, det vill säga människan. Den mänskliga kroppen innehåller biljontals mikroorganismer, och utan dem skulle vi faktiskt inte överleva.

De ”goda” bakterierna är kroppens osynliga medarbetare  som utför många av de uppgifter som lägger grunden för vår hälsa:

Matsmältning

Bakterier bryter ner maten vi äter, extraherar näringsämnen och producerar vissa vitaminer som vi inte kan tillverka själva. Om bakterierna inte fanns skulle vi inte kunna tillgodogöra oss vissa viktiga näringsämnen och i förlängningen bli undernärda.

Immunförsvar

Bakterier fungerar som väktare och tränar vårt immunförsvar, lär vår kropp skilja på vän och fiende och genom sin blotta närvaro skyddar de oss mot patogener. Utan våra goda bakterier skulle vi vara försvarslösa mot infektioner.

Munhälsa

En balanserad oral mikrobiota skyddar våra tänder och vårt tandkött, hjälper till att förhindra karies och inflammation och ger en fräschare andedräkt. Den orala mikrobiotan är porten till resten av kroppen och hjälper till att reglera immunförsvaret, underlätta matsmältningen och skydda mot patogener.

God hälsa börjar med en rätt sammansatt mikrobiota

Cirka 80 procent av kroppens immunförsvar utgår från tarmen och är beroende av en balanserad sammansättning av nyttiga bakterier för att kunna fungera effektivt.

Dessa vänliga mikroorganismer stärker immunförsvaret och hjälper till att mota bort skadliga inkräktare såsom gifter och patogener. För att upprätthålla jämvikten bör förhållandet mellan goda och dåliga bakterier i mikrobiotan helst vara tjugo till ett.
När balansen rubbas uppstår ett tillstånd som kallas dysbios, vilket kännetecknas av symtom som diarré, förstoppning, uppsvälldhet, flatulens och läckande tarm. Ny forskning visar på ett övertygande samband mellan långvarig dysbios och vanliga hälsoproblem som diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Lyckligtvis har det visat sig att en hälsosam mikrobiota kan förebygga dessa problem.

Probiotikans roll för optimal hälsa

Ett sätt att upprätthålla en hälsosam mikrobiota är att inta probiotiska kosttillskott – produkter som innehåller levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder har en positiv hälsoeffekt.

Probiotika fungerar som förstärkningar för vår bakteriearmé. De arbetar outtröttligt för att återställa balansen, utbilda vårt immunförsvar och förstärka de välgörande och skyddande funktionerna i vårt tarmmikrobiom. Forskningen visar, att genom dagligt intag av  probiotika kan vi påverka vårt allmänna välmående på många olika sätt. Detta från spädbarnsåldern till mogen ålder.

Användandet av probiotika ökar

Probiotika blir av många skäl alltmer populärt. Det beror bland annat på dessa tre faktorer:

Ökad kunskap om mikrobiotans betydelse för hälsa

För det första finns det en växande medvetenhet om vikten av maghälsa och dess betydelse för den allmänna hälsan. Forskningen fortsätter att belysa tarmmikrobiotans inflytande på matsmältning, immunitet, metabolism, munhälsa och psykisk hälsa. Som en konsekvens av detta väljer både hälso- och sjukvårdspersonal och konsumenter ofta probiotika som en naturlig och lättillgänglig lösning för att skapa en balanserad mikrobiota och därmed optimera hälsan.

Modern livsstil och ökad förekomst av sjukdomar

För det andra kan vår moderna livsstil, inklusive en kost med mycket processad mat, stress, antibiotikaanvändning och negativa miljöfaktorer/miljöförändringar, störa den känsliga balansen i mag-tarmkanalen. Denna obalans har i sin tur kopplats till olika hälsoproblem som bristande näringsupptag, försvagat immunförsvar, ökad risk för allergi och inflammation. Därför använder både konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal gärna probiotika för att återställa och upprätthålla en god mikrobiell balans i tarmen.

Förebyggande hälsovård

För det tredje ger ökat fokus på förebyggande hälsovård och ett växande intresse för naturläkemedel, vilket gör att probiotika mer och mer ses som ett proaktivt sätt att främja hälsa och välbefinnande. I takt med ökad kunskap om mikrobiotans och mikrobiomets betydese och att fler vetenskapliga bevis framkommer som visar på fördelarna med probiotika, blir probiotiska kosttillskott en integrerad del av en helhetsstrategi för att upprätthålla hälsan.

En miljard års erfarenhet

Den tidiga jorden

Bakterier var en av de första livsformerna på vår planet. De påverkade miljön, producerade syre genom fotosyntes och banade väg för mer komplexa organismer.

Näringsämnenas kretslopp

Bakterier spelar en viktig roll i näringsämnenas kretslopp. De bryter ner organiskt material och frigör viktiga näringsämnen som återförs till ekosystemet. Utan bakterier skulle livet som vi känner det inte vara möjligt.

Symbios

Allt levande – inklusive människan – är beroende av symbiotiska relationer med bakterier. Vår tarmmikrobiota hjälper till med matsmältningen, syntetiserar vissa vitaminer, utbildar vårt immunförsvar och påverkar rent allmänt vår hälsa.

Forskning som användernaturens visdom

I mer än trettio år har BioGaia’s olika team studerat mikrobiotan och arbetat tillsammans med externa experter för att förstå vad som behövs för att hjälpa människor i vårt moderna samhälle att upprätthålla optimal hälsa.

Probiotika bidrar till en bra balans mellan bakterierna i människans mag-tarmkanal. En bra balanserad mikrobiota är nödvändigt för vår hälsa och visar också på den grundläggande roll som bakterier spelar i våra liv.