Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

PAR Foundation

2017 grundade BioGaia ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens”, även kallad PAR Foundation. Det är en oberoende stiftelse som genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter arbetar för att förebygga antibiotikaresistens.

Globalt anses antibiotikaresistens som ett av världens främsta hot mot vår hälsa. Spridning av antibiotikaresistens innebär en stor risk för att hela den moderna sjukvården undermineras, när till synes lindriga sjukdomar eller sår och standardiserade ingrepp leder till livshotande infektioner som inte går att behandla. PAR Foundation har sedan starten delat ut sammanlagt 12,39 miljoner kronor i finansiering till sjutton olika projekt globalt. Enligt WHO har överanvändning och missbruk av antibiotika i sjukvård, djurhållning och matproduktion skapat ett verkligt hot mot mänskligheten.

En omedelbar global synkroniserad handlingsplan krävs för att undvika att vi hamnar i en post-antibiotika-era där vanliga infektioner återigen kan vara dödliga. WHO:s målsättning att bevara antibiotika effektivt för dagens och framtida behov kräver en ökad allmän medvetenhet om effektiva åtgärder för att förbättra folkhälsan. De 2,9 miljoner kronor som BioGaia avsatte till stiftelsen under 2022 stödjer projekt för att förebygga infektioner hos äldre och möjliggör utbildnings-och informationsprojekt för ökad kunskap om förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens i flera länder i Afrika, i UK och i Indien.

Se vidare information om stiftelsen och utdelade bidrag på stiftelsen hemsida parfoundation.org.

 

Följ PAR Foundation i sociala medier

Facebook
LinkedIn
Twitter

Relaterat innehåll