Children’s Mission

Children’s Mission Filippinerna

BioGaia har stöttat Children’s Mission Philippines (CMP) med 500 000 kronor under 2022 för att finansiera insatser relaterade till hälsa och kost, utbildning och samhällsutveckling samt humanitär hjälp.

Situationen har varit särskilt krävande i Filippinerna de senaste åren på grund av pandemin. Stödet har bland annat använts till att bekämpa undernäring hos barn under sex år, medicinska kontroller, vårdbesök i syfte att stödja barns hälsa, pre-postnatal vård för mödrar, samt övergripande bidra till mödra- och barnhälsovården i särskilt fattiga regioner i Filippinerna. Organisationen hjälper även fattiga barn att få tillgång till grundutbildning. I slutet av 2021 och början av 2022 bistod organisationen även med mat och förnödenheter för familjer drabbade av tyfonen Odette som träffade delar av Filippinerna. Children’s Mission driver även skolor och barnhem samt erbjuder försörjningsprogram för fattiga kvinnor och deras familjer.

Viktiga framsteg under 2023

644

barn

genomgick hälsobedömningar genom CMP:s Operation Timbang.

270

undernärda barn

fick specifika insatser för att förbättra deras hälsa.

994

sjuksköterskebesök

genomfördes för att erbjuda vård till ekonomiskt utsatta.

356

läkarbesök

genomfördes för att erbjuda vård till ekonomiskt utsatta.

Relaterat innehåll