Probiotiska stammar

Upptäck BioGaias probiotiska stammar

BioGaia är stolta över att kunna erbjuda probiotiska produkter som innehåller några av världens mest väldokumenterade probiotiska bakteriestammar.

Vi flyttar ständigt fram gränserna för vetenskaplig och klinisk forskning och ökar därmed kunskapen om effekt och säkerhet hos våra stammar. Genom grundligt genomförda vetenskapliga studier och pågående kliniska prövningar främjar vi inte bara vetenskapen, vi formar också framtiden för probiotikamarknaden och förbättrar livskvaliteten för människor över hela världen.

Att investera i vetenskap är kärnan i vår verksamhet. Från omfattande kliniska prövningar till banbrytande forskning i samarbete med toppuniversitet över hela världen strävar vi efter att säkerställa kvalitet och effekt hos våra probiotiska stammar. Som ledande aktör inom probiotika är vi fast beslutna att ständigt höja standarden i branschen.

Vad är en probiotisk stam?

Bakterier klassificeras efter släkte, art och stam. På en probiotisk produkt bör det alltid anges vilken bakteriestam den innehåller.

Bakterier kategoriseras i olika grupper, nämligen släkte (att jämföra med en litterär genre), art (en viss författare inom en genre) och stam (en specifik boktitel skriven av en viss författare).
Inom genren ”fantasy”(släkte) finns till exempel författaren ”Lewis Carroll” (art) representerad, känd för sitt berömda verk ”Alice i Underlandet” (stam). På samma sätt som ”Alice i Underlandet” skiljer sig från andra böcker skrivna av Lewis Carroll, skiljer sig en probiotisk stam från andra bakteriestammar inom samma släkte och art. När vi talar om en probiotisk stam syftar vi alltså på en viss specifik nyttig bakterie med unika egenskaper och potentiella hälsoeffekter. Det är den probiotisk stam som produkten innehåller som är avgörande när man bedömer kvaliteten på ett probiotiskt kosttillskott.

Olika probiotiska stammar har olika effekter

Olika probiotiska stammar, som identifieras genom släkte, art och sin unika stam-benämning, (Limosilactobacillus (släkte) reuteri (art) DSM 17938 (stam)), har olika effekter på vår hälsa.

De probiotiska stammarnas genetiska variation bidrar till deras olika funktioner och hälsofördelar. Varje stam är unik i sin potentiella effekt på människors hälsa.
Även om olika probiotiska kosttillskott innehåller bakterier som tillhör samma släkte och art, är det den specifika stammen som har betydelse. Olika stammar av till exempel Limosilactobacillus reuteri har, i kliniska studier visat sig ha helt olika effekt.

En av världens mest studerade probiotiska stammar

BioGaia ligger i framkant när det gäller probiotikaforskning.

Våra patenterade stammar av arten Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) (tidigare Lactobacillus reuteri) är några av de probiotikastammar som det har forskats mest på under de senaste 30 åren och detta har givit ett vetenskapligt erkännande över hela världen.
Effekten och säkerheten hos BioGaias produkter har undersökts noggrant i över 260 publicerade kliniska studier som omfattar cirka 22 000 personer i olika åldersgrupper.

Kliniskt bevisad och säker för alla åldrar

L. reuteri har studerats noggrant i kliniska studier och visat sig ha probiotiska, hälsofrämjande effekter hos både barn och vuxna. Dessutom har många studier och metaanalyser bekräftat att våra L. reuteri-stammar är säkra att konsumera för människor i alla åldrar.

I takt med evolutionen

Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) är en anmärkningsvärd bakterie som under miljontals år, genom evolutionens olika faser har utvecklats tillsammans med sin värd. Denna evolutionära relation understryker den viktiga roll som L. reuteri spelar för människors hälsa. Under optimala förhållanden möter individen L. reuteri redan vid födseln, under förlossning och amning, vilket initierar ett symbiotiskt förhållande som är avgörande för spädbarnets matsmältning och immunförsvarets utveckling. I en balanserad tarm med god tillgång på rätt näring, fortsätter dessa bakterier att bidra väsentligt till vår hälsa under vår resa genom livet. De stärker vårt immunförsvar och producerar ämnen som främjar en god sammansättning på mikrobiotan samtidigt som de hämmar tillväxten av patogener. Att behålla en balanserad och varierad tarmmikrobiota blir viktigare ju äldre vi blir, eftersom mångfalden naturligt minskar med hög ålder.

Effekter av vår moderna livsstil

Vår moderna livsstil riskerar att rubba denna känsliga balans. Faktorer som fiberfattig kost, stress, antibiotikaanvändning och ökad frekvens av kejsarsnitt har lett till att L. reuteri är betydligt ovanligare i människans tarmmikrobiota idag än den varit tidigare i människans historia.

En studie som genomfördes 2015 bekräftar detta och visar att ingen av de undersökta människorna som levde moderna, hektiska liv i USA hade L. reuteri naturligt i sin tarmmikrobiota, medan 100 procent av de människor som lever ett liv nära naturen i stamsamhällen på Papua Nya Guinea hade L. reuteri som en naturlig del av sin mikrobiota.

Det är uppenbart att vår moderna livsstil orsakar stora förändringar och störningar i vår mikrobiota och har negativa effekter på hälsan. Detta understryker vikten av att återställa den viktiga alliansen mellan oss människor och de goda bakterierna.

Vi återskapar de goda förutsättningarna för människans mikrobiota

Lyckligtvis går det att återföra L. reuteri till den mänskliga mikrobiotan genom BioGaias probiotiska produkter. Genom att erbjuda dessa anpassade probiotiska lösningar rättar vi till den obalans som vårt moderna sätt att leva skapar.

Vi ger tillbaka L. reuteri till mänskligheten

Våra probiotiska produkter tillgodoser behoven hos människor genom hela livet, balanserar och återställer mikrobiotan och förbättrar dess kapacitet att stödja matsmältning, immunförsvar och optimal hälsa. Det är viktigt att fylla på dessa probiotiska bakterierregelbundet, eftersom de enbart koloniserar mag-tarmkanalen temporärt. I likhet med de flesta andra probiotiska produkter sköljs de naturligt och kontinuerligt ut ur mag-tarmkanalen efter att de utfört sitt probiotiska arbete.

Genom att komplettera med L. reuteri lägger vi inte bara till något nytt, utan återskapar snarare ett, sedan urminnes tider, existerande samarbete. Vi förser vår kropp med en bekant vän, en vän som vårt matsmältningssystem är evolutionärt förberett för att arbeta tillsammans med för att frigöra potentialen för optimal hälsa.

Nästa generation probiotika

Nästa generation probiotika (NGP) representerar den senaste vetenskapen inom hälsa och välbefinnande. Med hjälp av ny teknik möjliggör våra forskare kommersiellt användande av dessa tidigare icke odlingsbara mikroorganismerna med enorm potential att positivt påverka människor hälsa.