Immunhälsa – Uppdatera

Det immunologiska systemet fungerar som kroppens försvarsmekanism mot patogener såsom bakterier, virus, svampar och parasiter. Det verkar genom ett nätverk av vävnader och celler som samverkar för att mobilisera en kraftfull reaktion mot infektioner, vilket därigenom upprätthåller övergripande hälsa.

 

Att hålla sig frisk börjar med magen

Eftersom en betydande del av immunförsvaret finns där är det avgörande att upprätthålla en hälsosam matsmältningskanal för välbefinnandet. En hälsosam mage kan på många sätt förbättra livskvalitén avsevärt.

Hur fungerar immunförsvaret?

Immunförsvaret fungerar genom två huvudkomponenter som samverkar synergistiskt: det medfödda immunförsvaret och det förvärvade immunförsvaret.

Det medfödda immunförsvaret fungerar som kroppens första försvarslinje. Det inkluderar fysiska barriärer som huden och slemhinnorna i munnen, näsan och matsmältningskanalen. Dessutom spelar tarmens mikrobiota och olika vita blodkroppar avgörande roller. Dessa celler upptäcker patogener, rekryterar andra immunceller för att bekämpa infektioner samt stimulerar inflammations- och feberrespons.

I motsats till detta organiserar det förvärvade immunförsvaret riktade försvar mot specifika infektioner. Det producerar antikroppar som känner igen och neutraliserar patogener eller märker dem för eliminering. Det här systemet utvecklar även minnesceller som finns kvar länge efter en infektion, vilket gör att kroppen kan mobilisera snabba reaktioner vid framtida möten med samma patogen.

Eftersom många nya och potentiellt skadliga mikrober kommer in i kroppen genom matsmältningskanalen spelar tarmens mikrobiota en avgörande roll. De hjälper till att träna det förvärvade immunförsvaret att skilja mellan nyttiga mikrober och skadliga inkräktare eller kroppens egna celler.

Genom att vårda en hälsosam tarm stöder individer både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret, vilket främjar bättre övergripande immunfunktion och motståndskraft mot infektioner.

 

Hur man upprätthåller ett starkt immunsystem

Det bästa sättet att upprätthålla ett starkt immunsystem är att göra hälsosamma livsstilsval:

Prioritera sömn

Tillräcklig sömn stödjer produktionen av antikroppar, vita blodkroppar och cytokiner som är avgörande för immunförsvaret.

 

Näringsrik kost

Välj en varierad, fettfattig kost rik på frukter och grönsaker. Livsmedel med högt fiberinnehåll näringar gynnsam tarmflora, stärker kroppens försvar mot patogener och hjälper immunsystemet att utvecklas.

Regelbunden motion

Fysisk aktivitet minskar risken för övre luftvägsinfektioner och ökar produktionen av lymfocyter, särskilt viktigt med stigande ålder.

Måttlig alkoholkonsumtion

Begränsa alkoholintaget eftersom överdriven konsumtion kan försämra vita blodkroppars funktion och minska makrofagernas effektivitet i kampen mot patogener.

Undvik tobak

Undvik tobaksprodukter eftersom de innehåller kemikalier som försämrar immunförsvaret, förvärrar tandköttsjukdomar och lunginfektioner samt ökar risken för autoimmuna sjukdomar.

Probiotika

Inkludera probiotika som kliniskt har visat sig främja tarmhälsa, vilket kan bidra till att reglera immunresponsen och förebygga överdriven inflammation.

Vitamin D – ett naturligt sätt att hålla sig frisk

Vitamin D är en avgörande komponent för en hälsosam livsstil och spelar en betydande roll för immunhälsan, benstyrkan och övergripande välbefinnande. Forskning indikerar att vitamin D och vissa tarmbakterier är ömsesidigt beroende och stödjer robusta tarmförsvar. Även om solljus och fet fisk som lax är naturliga källor till vitamin D, kan många människor, särskilt de med mörkare hud eller äldre individer, producera otillräckliga nivåer på grund av begränsad solbestrålning eller säsongsmässiga variationer i solljusets intensitet.

L. reuteri – Den perfekta matchningen med vitamin D

Tillskott säkerställer optimala nivåer av vitamin D, vilket är särskilt viktigt för personer med högre risk för brist. Genom att kombinera vitamin D med probiotikastammen L. reuteri erbjuder Protectis ytterligare fördelar genom att förbättra sammansättningen av tarmfloran och därigenom stödja immunfunktionen. Denna kombination skyddar inte bara mot infektioner utan bidrar också till förbättrad övergripande hälsa och vitalitet. Våra produkter med L. reuteri Protectis och vitamin D finns i olika formuleringar för att passa individuella behov.

Ett friskt immunsystem i alla åldrar

När människor åldras blir immunsystemet naturligt mindre effektivt i försvaret mot infektioner och att upprätthålla övergripande hälsa.

Det åldrande immunsystemet står inför utmaningar när det gäller att skilja mellan skadliga patogener och kroppens egna celler, vilket potentiellt ökar risken för autoimmuna sjukdomar. Makrofager, som spelar en avgörande roll för att fagocytera bakterier och cancerösa celler, arbetar långsammare hos äldre individer, vilket bidrar till högre förekomst av tillstånd som cancer.

T-celler, som är ansvariga för att känna igen och svara på tidigare stöta infektioner, upplever också fördröjningar i sina responstider med åldern. Dessutom minskar antalet vita blodkroppar, vilket försämrar kroppens förmåga att bekämpa nya infektioner snabbt och kan leda till långsammare läkningsprocesser.

Dessutom blir antikroppar mindre effektiva med tiden när det gäller att fästa sig vid patogener, vilket minskar deras förmåga att effektivt neutralisera hot.

Med tanke på dessa utmaningar blir det allt viktigare att upprätthålla ett starkt immunsystem genom strategier som en balanserad kost, regelbunden motion, tillräckligt intag av vitamin D och främjande av en hälsosam tarmflora med åldern. Dessa praktiker kan bidra till att stödja immunförsvaret och främja övergripande välbefinnande under hela åldringsprocessen.