Climate Transformation Fund

Vårt stöd till Climate Transformation Fund

BioGaia har klimatkompenserat för företagets utsläpp sedan 2013 men har under 2022 beslutat att i stället stödja Climate Transformation Fund i syfte att försöka maximera påverkan av våra klimatinvesteringar. BioGaias stöd till fonden baseras på ett internt koldioxidpris.

Fonden fokuserar på långsiktig global påverkan och avser stödja de mest kostnadseffektiva och hållbara klimatlösningarna för att nå nettonollutsläpp globalt. Fonden stödjer både ny och oprövad teknik inklusive projekt som arbetar med tekniker för att hållbart lagra kol (Carbon Capture System, CCS), stödja opinionsbildning och politik för att minska utsläppen, samt skala upp beprövade effektiva lösningar som exempelvis hållbara projekt med fokus på naturrestaurering och skydd. Fonden väljer årligen ett antal projekt inom ”negativa utsläpp”, ”utsläppsminskningar” och ”skydda och återställa naturen”, som bedöms ha särskilt stor potential att minska utsläppen på kort, medel och lång sikt. Genom att inte bara fokusera på att projekten kan erbjuda klimatkompensationskrediter kan fonden stödja andra typer av projekt som behövs för att nå de globala klimatmålen. Fonden väljer projekt enligt ett antal kriterier samt med hjälp av en rådgivande grupp med stor erfarenhet inom klimatområdet.

BioGaia kommer att ge stöd i linje med det interna koldioxidpriset som fastställts för utsläpp beräknade 2021 och framåt. För utsläppen 2021 har BioGaia under 2022 investerat 26,300 USD i fonden och för utsläppen 2022 kommer BioGaia under 2023 investera 41,500 USD.

Mer information om Climate Transformation Fund

Relaterat innehåll