Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av verkställande direktören och ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten.

Theresa Agnew

Koncernchef och verkställande direktör

Född 1966. Theresa har en kandidatexamen i biologi från Boston College. Anställd i företaget sedan september 2023. Tidigare Executive Consultant på Nefro Health, Global Head of OTC på GlaxoSmithKline (Haleon), dessförinnan hade hon olika ledande befattningar inom bland annat marknadsföring på Essilor och Johnson & Johnson. Innehar 0 aktier.

Alexander Kotsinas

Vice verkställande direktör och finanschef

Född 1967. Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 3 000 B-aktier. Teckningsoptioner 33 000.

Read more Close

Sebastian Heimfors

Försäljningschef

Född 1974. Tidigare arbetat på Axel Johnson AB som Director Innovation & Data. 30 års erfarenhet retail, e-handel och digital transformation i flera operativa och strategiska roller. Arbetat i bolaget sedan 2021. Innehar 0 aktier.

Read more Close
BioGaia Linda Hägglund

Linda Hägglund

Marknadschef

Född 1973. Ekonomie magisterexamen vid Umeå Universitet. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 190 B-aktier och 3 000 teckningsoptioner.

Read more Close

Ludvig Milesson

Produktionschef

Född 1977. Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Anställd sedan 2021. Innehar 1250 B-aktier.

Read more Close
BioGaia Gianfranco Grompone

Gianfranco Grompone

Forskningschef

Född 1975. Doktorsexamen i mikrobiologi, cell- och molekylärbiologi och ingenjörsexamen från ENSAR, Frankrike. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 0 aktier.

Read more Close

Angelika Kjelldorff

Personalchef

Född 1969. BsC i Human Resources, Stockholms universitet. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 500 B-aktier.

Read more Close
BioGaia Caroline Mofors

Caroline Mofors

Chefsjurist

Född 1972. Jur. Kand. samt Magisterexamen inom processrätt, skiljeförfarande och alternativa tvistelösningsmetoder från Universitetet Paris II Panthéon-Assas, Frankrike. Arbetat i bolaget sedan 2023. Innehar 0 aktier.

Read more Close