Forskning

En av de mest studerade probiotikan i världen

BioGaia’s produkter med L. reuteri är en av världens mest välstuderade probiotika både med avseende på effekt och säkerhet.

BioGaias olika stammar av Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) har studerats i mer än 260 kliniska studier som involverat över 22 000 individer i alla åldrar (dec 2023).

Studier har bland annat utförts inom områdena:

 • Kolik och förstoppning hos spädbarn
 • Immunmodulering och förebyggande av infektioner
 • Luftvägsinfektioner
 • Antibiotikarelaterade biverkningar, såsom diarré
 • Behandling av H. pylori infektioner
 • Akut diarré
 • Munhälsa, till exempel gingivit och parodontit
 • Känslig/irriterad tarm (IBS)
 • Benskörhet
 • Autismspektrumtillstånd
 • Urinvägsinfektion

Kliniska studier

Forskning om bakterier

Under det senaste decenniet har forskningen om bakterier och deras betydelse för vår hälsa ökat. På BioGaia har vi forskat på Limosilactobacillus reuteri (tidigare Lactobacillus reuteri) i mer än 30 år. Under åren har vi byggt upp ett unikt forskarnätverk av specialister vid forskningsinstitut världen över. Tillsammans har vi lärt oss och fått kunskap om flera L. reuteri-stammars effekt på olika tillstånd.

Vårt forskarnätverk

Kliniska studier som stödjer användning av BioGaias probiotika

L. reuteri Protectis, Prodentis, Pharax, Gastrus and Osfortis

57

studier med 7 517 individer

Spädbarn 0-12 månader

28

studier med 3 414 individer

småbarn 13-36 månader

44

studier med 4 585 individer

barn 3-18 år

137

studier med 7 118 individer

Vuxna >18 år