Styrelse

Styrelsen väljs av aktieägarna och dess främsta uppgift är att se till aktieägarnas intressen. Styrelsen kontrollerar företagets aktiviteter, strategi och prestationer på en övergripande nivå.

Läs mer

Ledningsgrupp

Koncernledningen, ledd av vår vd, ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av företagets dagliga verksamhet.

Läs mer

 

Organisationsschema

Öppna organisationsschema