Användarvillkor

Denna webbplats (sv.biogaiagroup.com) tillhandahålls av BioGaia AB (”BioGaia”) för att presentera information om BioGaia och BioGaias produkter.

BioGaias produkter är inte läkemedel och informationen på sv.biogaiagroup.com är inte avsedd för att diagnostisera, hela eller läka sjukdomar. Information om hälsofördelar är enbart avsedd för sjukvårdspersonal och företag.

 

Utgivningsbevis

BioGaia innehar utgivningsbevis för sv.biogaiagroup.com utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Utgivningsbeviset innebär att sv.biogaiagroup.com lyder under yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare är Theresa Agnew.

För mer information om utgivningsbevis, se Myndigheten för press, radio och tvs webbplats (www.mprt.se).

 

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter gällande innehållet på sv.biogaiagroup.com, såsom texter, grafik och varumärken, är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning och tillhör BioGaia eller dess licensgivare. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, ändras, säljas, licensieras eller distribueras eller på något sätt exploateras kommersiellt utan tillstånd från BioGaia.

Det är tillåtet att ladda ner, läsa samt skriva ut kopior av innehållet på denna webbplats för personligt och icke kommersiellt bruk under förutsättning att du inte tar bort eller ändrar upphovsrättsinformation, varumärken eller annan äganderätts information.

 

Länkar till andra webbplatser

sv.biogaiagroup.com kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. BioGaia ansvarar inte för dessa webbplatser eller dess innehåll. Om du väljer att gå in på en tredje parts webbplats genom en länk på sv.biogaiagroup.com sker detta på egen risk. BioGaia kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och vi uppmanar er att läsa dessa webbplatsers villkor för behandling av personuppgifter.

 

Friskrivning

sv.biogaiagroup.com tillhandahålls i befintligt skick och BioGaia gör inga utfästelser eller garantier för webbplatsen, dess tillgänglighet eller dess innehåll. All användning sker på egen risk. BioGaia kan när som helst utan förvarning ändra eller ta bort material från webbplatsen.

sv.biogaiagroup.com kan även innehålla material från tredje man. BioGaia ansvarar inte för innehåll i material producerat av tredje man och all användning sker på egen risk.

BioGaia kan inte i något fall bli ansvarig för skada som beror på användningen av denna webbplats eller dess innehåll.