Forskningsnätverk

BioGaia Centre of Excellence

Centre of Excellence är BioGaias moderna högteknologiska laboratorium. Ett nav för forskning och produktutveckling som gör det möjligt för BioGaia att utföra småskaliga studier och småskalig produktion.

Arbetet på Centre of Excellence bidrar till mer kunskap kring hur bakterier fungerar och hur man utvecklar nya hållbara probiotiska produkter. Det ger även insikter om optimala förutsättningar för de probiotiska stammarna att överleva i de färdiga produkterna.

Se videon nedan för att lära dig mer om hur BioGaias professionella medarbetare arbetar, både inom BioGaia och med ett världsomspännande nätverk av forskare, och hur Centre of Excellence bidrar till dagens och morgondagens probiotiska produkter.

Ett unikt och globalt nätverk

BioGaia samarbetar med specialister på cirka 50 forskningsinstitut och kliniker i ett unikt globalt nätverk. Många av dessa forskare är bland de främsta inom sina områden.

BioGaias forskarnätverk är unikt i flera avseenden. Dels tillhör många av forskarna de främsta i världen inom sina områden och dels har en del samarbeten pågått sedan BioGaia grundades för mer än 30 år sedan. Man har också en betydande bredd som sträcker sig över många olika indikationsområden både på barn-­ och vuxensidan.

Målet med all forskning är att den ska hålla högsta möjliga vetenskapliga standard. Alla studier måste ha etiskt godkännande innan de startar. Extern granskning och publicering av data på Limosilactobacillus reuteri (tidigare kallad Lactobacillus reuteri) i medicinska tidskrifter är sedan ett kvitto på vetenskaplig relevans och god forskningskvalitet. BioGaia arbetar dessutom aktivt för att förstå ännu mer om hur L. reuteri fungerar.