Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För BioGaia innebär hållbarhet att ständigt arbeta för en bättre hälsa, genom våra produkter, vår verksamhet och vår påverkan på miljön. Denna inställning är avgörande för vår fortsatta framgång och strävan efter att vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen.

Styrning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete. Vid varje styrelsemöte avrapporterar den verkställande direktören hur företagets hållbarhetsarbete fortlöper.

Mer om styrning

Hållbarhetsrapport

BioGaias års- och hållbarhetsredovisning 2023 publicerad 26 mars, 2024.

Läs mer