Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

BioGaia Peter Rothschild

Peter Rothschild

Styrelseordförande

Född 1950. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Grundare och huvudaktieägare. Verkställande direktör 1996–2016 och koncernchef 2016–2018. Styrelseordförande för dotterbolaget BioGaia Pharma AB. Även styrelse- ordförande för Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) och har styrelseuppdrag i The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance (PAR foundation), Allbright och Hyber AB. Innehar genom Annwall & Rothschild Investments AB (ett med medgrundaren Jan Annwall delägt bolag) 3 703 340 A-aktier och 500 000 B-aktier.

BioGaia David Dangoor

David Dangoor

Vice styrelseordförande

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Styrelseordförande 2007–2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Marknadsföringsoch PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice President och marknadschef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bl a New York City Ballet Inc, School of Creative Leadership, Berlin University, Svenskamerikanska handelskammaren (ordf 1997–2001). Innehar 1 750 000 B-aktier.

Read more Close
Barbro Fridén

Barbro Fridén

Styrelseledamot

Född 1956. Invald i styrelsen 2023. Certifierad läkare med specialisering inom obstetrik och gynekologi från Umeå universitet och doktorsexamen i reproduktionsfysiologi från Göteborgs universitet. Har haft flera ledande befattningar inom svensk hälso- och sjukvård som avdelningschef både inom offentlig och privat verksamhet. Tidigare sjukhusdirektör för Barnsjukhuset vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Övriga nuvarande styrelseuppdrag: Getinge AB, Apoteket AB, WeMind AB, Sophiahemmet, Bräcke Diakoni och Svenska Sjöräddningssällskapet. Innehar 500 aktier

Read more Close
BioGaia Outi Armstrong

Outi Armstrong

Styrelseledamot

Född 1967. Invald i styrelsen 2023. Har en masterexamen i Agriculture Economics från Helsingfors Universitet, MBA från universitetet i Arkansas och har även studerat psykologi vid Yale Universitet. Outi har arbetat med global marknads föring i ledande befattningar inom områden som life science, näring- och hälsa, livsmedel och jordbruk hos bland annat P&G, SGS och DSM i Schweiz. Outi är för närvarande Chief Commercial and Marketing Officer på Medicel, ett bolag till Halma Plc. Innehar 0 aktier.

Read more Close
BioGaia Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Styrelseledamot

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Har en kandidatexamen i Management and Systems från City, University of London och en magisterexamen i Financial Management från University of Cape Town. Tidigare Chief Operating Officer Fund Linked Products på Credit Suisse Investment Bank, London. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT). Innehar 2 890 B-aktier

Read more Close
BioGaia Vanessa Rothschild

Vanessa Rothschild

Styrelseledamot

Född 1986. Invald i styrelsen 2020. Bachelor i internationell ekonomi och management från Università L. Bocconi i Milano samt studerat affärs- och marknadsstrategi och beslutspsykologi vid handelshögskolan HEC i Paris. Tidigare regionansvarig säljare på BioGaia, COO på Iero, samt haft olika seniora strategiska roller inom hållbarhet och affärsutveckling inom H&M-gruppen. Innehar 160 B-aktier.

Read more Close
BioGaia Benedicte Flambard

Bénédicte Flambard

Styrelseledamot

Född 1973. Invald i styrelsen 2022. Har en Master of Administration från University of Bath, en filosofie doktorsexamen från National Institute of Agronomic i Frankrike samt en mastersexamen i entreprenörledarskap från Technology Economics & Management i Danmark. Har haft olika ledande befattningar inom hälso- och jordbruksföretag och därvid arbetat i ledande befattningar med bland annat läkemedel, hälsoprodukter och konsumentvaror. Bénédicte Flambard är sedan 2019 Global Head of Plant Health Business på FMC Corporation och stationerad i Danmark. Övriga styrelseuppdrag: Noscomed och Anizome. Innehar 0 aktier.

Read more Close
BioGaia Vesa Koskinen

Vesa Koskinen

Styrelseledamot

Född 1979. Invald i styrelsen 2023. Har en masterexamen med inriktning mot finans från Handelshögskolan i Helsingfors. Partner på EQT Partners. Styrelsemedlem i Desotec, Bluestep Holding AB och Oterra. Tidigare uppdrag inkluderar styrelseuppdrag för BHG Group, Vitrolife, Kfzteile24, Elevate, Igenomix, Musti Group, Karo Pharma, Terveystalo, Vertu, Roeser Group, Swiss Smile, VTI Technologies och Lundhags. Innehar 0 aktier.

Read more Close