Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

BioGaia åtar sig att följa EU-direktivet om skydd för visselblåsaren inklusive:

  1. Skydd av visselblåsarens identiteten av utredaren och företagets etiska kommitté som genomför utredningen; att hålla det konfidentiellt och acceptera att fakta kan anges anonymt.
  2. Skydd av all fakta som visselblåsare anger och att det hanteras konfidentiellt till slutet av utredningen. Offentliggörandet av visselblåsarens namn får endast ske om visselblåsaren godkänner det och endast till de berörda myndigheter som ansvarar för åtal.
  3. Förhindra uppsägning eller nackdelar till följd av visselblåsningen (visselblåsaren ska inte sanktioneras för sin visselblåsningsrapport).

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB. En rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog. Du når rapporteringskanalen från PC, läsplatta och mobil. Vi rekommenderar medarbetare att nå rapporteringskanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.

Gör en anmälan på Whistleblowing Centre här

“WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med företaget. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.” – WhistleB

FAQs för visselblåsning

Har du sett eller misstänker du tjänstefel? Känner du att du bör varna din arbetsgivare, kund eller partner? Mer information om hur du skickar in en visselblåsningsrapport hittar du här.