Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ vid vilken alla aktieägare är välkomna att delta.

Dokument för årsstämman

BioGaias årsstämma 2024 hölls den 7 maj 2024.

Protokoll Årsstämma 2024

832.9kB

Kallelse Årsstämma 2024

164.1kB

Fullmaktsformulär

131.5kB

Valberednings yttrande

111.8kB

Yttrande ersättningar ledande befattningshavare

116.8kB

Ersättningsrapport

543.8kB

Styrelsens redogörelse för utdelning

31.1kB

Styrelsens fullständiga förslag till personaloptionsprogram

279.2kB

Ersättningsriktlinjer

61.0kB

Protokoll Årsstämma 2023

246.6kB

Kallelse Årsstämma 2023

119.4kB

Fullmaktsformulär

127.7kB

Valberednings yttrande

112.4kB

Ersättningsrapport

561.6kB

Föreslagen bolagsordning

41.4kB

Nuvarande bolagsordning

39.2kB

Styrelsens redogörelse för utdelning

31.0kB

Yttrande ersättningar ledande befattningshavare

62.4kB

Protokoll Årsstämma 2022

1.1MB

Kallelse Årsstämma 2022

382.5kB

Fullmaktsforumlär

119.1kB

Anmälan och formulär för förhandsröstning

210.3kB

Ersättningsrapport

106.9kB

Valberednings motiverande yttrande

111.9kB

Yttrande ersättningar ledande befattningshavare

293.2kB

Styrelsens redogörelse för utdelning

49.9kB

Pressmeddelande årsstämma 2021

111.4kB

Protokoll Årsstämma 2021

1.0MB

Bilagor till protokoll Årsstämma 2021

1.3MB

Kallelse Årsstämma 2021

193.9kB

Valberednings yttrande

187.4kB

Anmälan och formulär för förhandsröstning

155.3kB

Fullmaktsformulär

52.0kB

Nuvarande bolagsordning

37.2kB

Föreslagen bolagsordning

37.3kB

Styrelsens förslag till optionsprogram

89.8kB

Styrelsens redogörelse för utdelning

62.1kB

Yttrande ersättningar ledande befattningshavare

302.7kB

Ersättningsrapport

38.7kB

Bolagsstyrningsrapport 2020

68.9kB

Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner

175.0kB

Pressmeddelande Extra bolagsstämma 2020

72.8kB

Protokoll Extra bolagsstämma 2020

1.6MB

Pressmeddelande årsstämma 2020

121.2kB

Protokoll årsstämma 2020

191.0kB

Pressmeddelande årsstämma 2019

179.2kB

Protokoll årsstämma 2019

74.2kB

Pressmeddelande årsstämma 2018

287.8kB

Protokoll årsstämma 2018

259.3kB

Relaterat innehåll