Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning är de regler, rutiner och processer genom vilka ett bolag styrs och kontrolleras.

BioGaia är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, MidCap. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, Koden, bolagsordningen och interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2023

551.0kB

Bolagsstyrningsrapport 2022

581.9kB

Bolagsstyrningsrapport 2021

122.1kB

Bolagsstyrningsrapport 2020

68.9kB

Bolagsstyrningsrapport 2019

2.9MB

Bolagsstyrningsrapport 2018

655.0kB

Bolagsstyrningsrapport 2017

671.3kB

Bolagsstyrningsrapport 2016

2.2MB

Bolagsstyrningsrapport 2015

1.5MB

Bolagsstyrningsrapport 2014

2.6MB

Bolagsstyrningsrapport 2013

2.8MB

Bolagsstyrningsrapport 2012

3.4MB

Bolagsstyrningsrapport 2011

3.4MB

Bolagsstyrningsrapport 2010

4.1MB

Bolagsstyrningsrapport 2009

161.4kB

Bolagsstyrningsrapport 2008

165.0kB

Relaterat innehåll