Hälsoområden

BioGaia fokuserar på maghälsa, immunhälsa och munhälsa

Vårt nuvarande sortiment omfattar produkter inom mag-, immun- och munhälsa för både barn och vuxna.

BioGaias produktportfölj spänner över tre hälsoområden: maghälsa, immunhälsa och munhälsa. Nästan alla våra produkter innehåller unika och patenterade bakteriestammar av L. reuteri som var och en ger olika hälsofördelar. L. reuteri är en bakterieart vars naturliga livsmiljö är i människokroppen och överförs från generation till generation under förlossning och amning.

Fördelar med BioGaias L. reuteri:

  • L. reuteri är en av få bakteriearter som har utvecklats i symbios med människor.
  • L. reuteri-stammar överlever genom hela mag-tarmkanalen.
  • Antalet levande bakterier i BioGaias produkter är garanterat tills utgångsdatumet.
  • Effekt och säkerhet testas och dokumenteras i målpopulationerna, från nyfödda till äldre.
  • Vår probiotika innehåller livsduglig frystorkad L. reuteri.
  • De probiotiska bakterierna definieras alltid på stamnivå.

Inom området maghälsa har BioGaia den mest välstuderade probiotika för spädbarnskolik* som hjälper till att lindra kolik, tillfällig förstoppning och diarré. Inom området munhälsa har BioGaia en ohotad position som världsledande när det gäller antalet genomförda kliniska studier på bland annat tandköttsinflammation och tandlossning. Produkter för munhälsa finns både för barn och vuxna. I tillägg till mag-, mun- och immunhälsa undersöker vi behoven av och potentialen för ytterligare hälsoområden. Det pågår mycket lovande forskning på användandet av probiotika inom områden som metabolism och hudvård.

* enligt antalet publikationer på https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ (juli 2021).