Prekliniska modeller

För att utvärdera en probiotikas säkerhet, effekt och verkningsmekanism, innan den kan testas på människor, används prekliniska studier.

 

 

Dessa prekliniska studier består dels av in vitro-studier (provrör) och dels av in vivo-studier (djurmodell).

BioGaias Limosilactobacillus reuteri-stammar (tidigare kända som Lactobacillus reuteri-stammar) har studerats i prekliniska studier vid mer än 50 universitet och mikrobiologiska institutioner världen över. Dessa studier har bidragit till kunskap om hur våra probiotiska produkter bör produceras, förpackas och distribueras på bästa sätt. Samarbetena har också gett oss insikter om inom vilka områden våra stammar sannolikt har en positiv effekt på människors hälsa och därmed vilka områden som kan vara relevanta för kliniska studier. Därtill kan prekliniska modeller förklara och stärka de resultat vi ser i kliniska studier.

Våra kliniska studier