Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang

För BioGaia som värderingsdriven organisation går ett starkt samhällsengagemang hand i hand med ett medvetet hållbarhetsarbete. BioGaia är engagerad i och stödjer ett antal organisationer som arbetar med områden som har en koppling till BioGaias verksamhet.

Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

BioGaia grundade 2017 Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens, en oberoende stiftelse med syfte att förebygga antibiotikaresistens.

Läs mer

Children’s Mission

BioGaia stödjer Children’s Mission i deras arbete med fattiga barn och familjer på Filippinerna. Children’s Mission driver skolor, erbjuder barn möj­lighet till utbildning, sjukvård och driver barnhem samt försörjningsprogram.

Läs mer

Climate Transformation Fund

BioGaia har under 2022 beslutat att stödja Climate Transformation Fund i syfte att försöka maximera påverkan av våra klimatinvesteringar.

Läs mer

Panzi hospital

Genom organisationen Friends of Panzi stödjer BioGaia Nobelpristagaren 2018, doktor Denis Mukwege, och hans viktiga arbete vid Panzisjukhuset i demokratiska republiken Kongo.

Läs mer