Hållbarhetsrapport

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Publicerad 26 mars 2024.

Läs här

Jonathan Gromark – Hållbarhetschef

“God hälsa är en grundförutsättning
för människor, samhället och planeten”

För BioGaia innebär hållbarhet att ständigt arbeta för en bättre hälsa, genom våra produkter, vår verksamhet och vår påverkan på miljön. Denna inställning är avgörande för vår fortsatta framgång och strävan efter att vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen.

Hållbarhetschefens ord

Prioriterade hållbarhetsområden

BioGaia bidrar till bättre hälsa genom att sälja produkter med kliniskt bevisad effekt. Men hur hälsosam vår
affär är handlar inte enbart om våra produkters direkta hälsoeffekter på slutkonsumenten, utan också hur
produkten och vår verksamhet påverkar samhället och planeten i stort. Vi delar därför upp vårt hållbarhetsarbete i tre ben: