Förändringar av aktiekapitalet från bolagets bildande

År Transaktion Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital, SEK Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Nom. värde, SEK Emissions likvid, SEK
2022 Split 20,196,462 3,703,340 97,278,970 0.2
2020 Nyemission 2,860,000 2,860,000 20,196,462 740,668 19,455,794 1 1,144,000,000
2015 Nyemission optionsprogram 65,500 65,500 17,336,462 740,668 16,595,794 1 15,844,450
2010 Nyemission optionsprogram 3,000 3,000 17,210,562 740,668 16,469,894 1 230,100
2010 Nyemission optionsprogram 60,400 60,400 17,270,962 740,668 16,530,294 1 4,632,680
2004 Nyemission Industrifonden 100,000 100,000 17,207,562 740,668 16,466,894 1 100,000
2000* Nyemission 3,275,000 3,275,000 16,682,562 740,668 15,941,894 1 73,031,886
2000* Nyemission 425,000 425,000 17,107,562 740,668 16,366,894 1 11,505,294
1998* Nyemission (Introduktion på Stockholms-börsen) 2,681,512 2,681,512 13,407,562 740,668 12,666,894 1 57,934,131
1998 Nyemission 5 1 10,726,050 5,925,350 10,133,515 0.1 20
1998 Sammanläggning 10,726,050 592,535 10,133,515 1
1997* Nyemission 21,452,099 2,145,210 10,726,050 5,925,347 101,335,148 0.1 38,597,265
1997 Nyemission Banco Fonder 2,608,696 260,870 8,140,840 4,740,278 74,059,422 0.1 5,760,000
1997 Nyemission BioGaia Fermentation 4,400,000 440,000 8,580,840 4,740,278 81,068,118 0.1 7,469,000
1996 Fondemission /Split 60,541,986 5,771,400 6,059,970 4,740,278 55,859,422 0.1
1996 Nyemission 18,200,000 1,820,000 7,879,970 4,740,278 74,059,422 0.1 15,320,000
1995 Nyemission 2,303 11,515 288,570 57,714 5 806,009
1993 Nyemission 12,554 62,770 277,055 55,411 5 4,394,341
1991 Nyemission 12,857 64,285 214,285 42,857 5 4,500,000
1990 Bolagsbildning 150,000 30,000 5

*Exklusive omkostnader

Investerarkontakt

Alexander Kotsinas

Alexander Kotsinas

Vice vd och finanschef

08-55 52 93 06

Relaterat innehåll