Prioriterade hållbarhetsområden

BioGaia bidrar till en bättre hälsa genom att sälja produkter med kliniskt bevisad effekt. Men hur hälsosam vår affär är handlar inte enbart om våra produkters direkta hälsoeffekter på slutkonsumenten, utan också hur produkten och vår verksamhet påverkar samhället och planeten i stort. Vi delar därför upp vårt hållbarhetsarbete i tre ben:

  • Hälsosamma produkter
  • Hälsosam verksamhet
  • Hälsosam planet

Hälsosamma produkter

BioGaias verksamhet grundar sig på att erbjuda hälsosamma produkter som främjar hälsa och välbefinnande. Produktutvecklingen grundar sig på forskning som utförs på ett etiskt och transparent sätt med syftet att kunna erbjuda produkter med god kvalitet och kliniskt bevisade produkter som bidrar till bättre hälsa vilka marknadsförs och tillgängliggörs på ett ansvarsfullt sätt.

Mer om hälsosamma produkter

Hälsosam verksamhet

En förutsättning för att kunna utveckla och sälja hälsosamma produkter är att verksamheten bedrivs på ett sunt och etiskt sätt. En hälsosam verksamhet kännetecknas av att BioGaias påverkan på våra intressenter beaktas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt och att medarbetare trivs, inspireras och utvecklas.

Mer om hälsosam verksamhet

Hälsosam planet

Planetens hälsa och människors hälsa och välmående är starkt kopplade till varandra. Det som påverkar miljön påverkar också vår hälsa. Ett företag som BioGaia som vill bidra till bättre hälsa hos människor måste därför också beakta hur BioGaias agerande påverkar planetens hälsa. Det innebär att vi måste beakta våra produkters påverkan på miljön. Endast genom att värna om både människors och planetens hälsa kan en mer hållbar och hälsosam framtid skapas.

Mer om hälsosam planet

Samhällsengagemang

För BioGaia som värderingsdriven organisation går ett starkt samhällsengagemang hand i hand med ett medvetet hållbarhetsarbete. BioGaia är engagerad i och stödjer ett antal organisationer som arbetar med områden som har en koppling till BioGaias verksamhet.

Styrning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete. Vid varje styrelsemöte avrapporterar den verkställande direktören hur företagets hållbarhetsarbete fortlöper.

Mer om styrning

Rapportering och ranking

BioGaia rapporterar regelbundet information om vårt arbete till kunder och investerare i vår hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI och via globala rapporteringsplattformar.

Läs mer