Hälsosamma produkter

Produkter som främjar hälsa och välbefinnande

BioGaia strävar efter att utveckla produkter som är hälsosamma ur alla aspekter, vilket innebär att vi beaktar deras inverkan på individen, miljön och samhället.

Våra fokusområden

Arbetet för att utveckla och erbjuda hälsosamma produkter sker särskilt genom tre fokusområden;

  • Transparent forskning och kliniskt bevisad effekt
  • Positiv effekt på hälsa
  • Kvalitet och säkerhet

Transparent forskning och kliniskt bevisad effekt

Att säkerställa att våra produkter har kliniskt bevisade effekter är avgörande för att bidra till bättre hälsa.

Dessutom är det avgörande att forskningen bedrivs på ett transparent, oberoende och etiskt sätt för att garantera tillförlitliga resultat.

Positiv effekt på hälsa

BioGaias mission är att erbjuda världen probiotika som har bevisad positiv effekt på hälsa och välmående. Vi anser att BioGaias påverkan på hälsa och välbefinnande är den mest avgörande faktorn för vår långsiktiga framgång som företag.

Vårt långsiktiga strategiska fokus på forskning och utveckling har gjort det möjligt för BioGaia att producera och sälja probiotiska produkter med kliniskt bevisade hälsofördelar. Vårt arbete med att tillhandahålla information och utbildning om probiotika till distributionspartners, konsumenter och vårdpersonal ökar förståelsen för probiotikans positiva påverkan på hälsa. BioGaias engagemang i kampen mot antibiotikaresistens bidrar dessutom till förbättrad hälsa i hela världen.

Kvalitet och säkerhet

Att tillhandahålla säkra och högkvalitativa kosttillskott är högsta prioritet för BioGaia. Konsumenterna ska alltid känna sig trygga med att produkterna de får är säkra och håller utlovad kvalitet. En hög kvalitetsstandard på BioGaias produkter säkerställs bland annat genom tillförlitliga forskningsresultat om produktens positiva effekter och en metodisk tillverkningsprocess.

BioGaia har direkt kontroll över produktkvaliteten under själva produktionsfasen och vid direktförsäljning mot slutkonsumenter via egen e-handel. Vid försäljning genom distributionspartners har BioGaia en indirekt kontroll av kvaliteten efter produktlevererans till distributörer och återförsäljare.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om hur vi jobbar för hälsosamma produkter i vår senaste hållbarhetsrapport.

Läs här