Kliniska studier

Kliniska studier

Fram till i dag har fler än 260 kliniska studier genomförts med BioGaias L. reuteri-bakteristammar som involverat över 22 000 individer i alla åldrar. Resultaten har publicerats i fler än 250 artiklar i vetenskapliga tidskrifter (dec, 2023). Läs ett urval av de publicerade artiklarna här.