Panzi hospital

Friends of Panzi

Genom organisationen Friends of Panzi stödjer BioGaia doktor Denis Mukwege och hans viktiga arbete vid Panzisjukhuset i demokratiska republiken Kongo. Friends of Panzi är en obunden, ideell förening som i början på 2018 bildades på initiativ av BioGaias medgrundare och Styrelseordförande Peter Rothschild.

Dr. Denis Mukwege

Doktor Denis Mukwege, chefsläkare, är kirurgen, gynekologen och kvinnorättsaktivisten som grundade Panzi-sjukhuset i Bukavu i Kongo. Sedan 1999 har han och hans medarbetare tagit hand om fler än 50 000 våldtagna kvinnor och barn, både med de fysiska såren och med att skapa en ny framtid. På Panzi erbjuds även förlossningar, familje­planering och sjukvård. Till exempel räddar man dagligen livet på för tidigt födda och undernärda barn.

Dr. Mukwege tilldelades 2018 Nobels fredspris tillsammans med Nadia Murad.

Relaterat innehåll