BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics får klassificering som särläkemedel i Europa

Infant Bacterial Therapeutics (IBT), dotterbolag till BioGaia, är i ett tidigt skede av att utveckla ett läkemedel för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), vilket är en sällsynt och dödlig sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. IBT har nu beviljats klassificering som särläkemedel för förebyggande av NEC i Europa, vilket kompletterar motsvarande beslut av FDA i USA i augusti 2013.

Särläkemedel är antingen läkemedel eller biologiska preparat avsedda för behandling, diagnos eller förebyggande av sällsynta sjukdomar som definieras som livshotande eller kroniskt försvagande tillstånd och som drabbar färre än fem av 10 000 personer per år i EU. Klassificeringen som särläkemedel gör att IBT kan få stöd i utvecklingen av läkemedlet genom avgiftssänkningar och marknadsföringsincitament.

2013 grundade BioGaia dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) för att hantera all verksamhet kopplad till utvecklingen av ett läkemedel mot NEC, eftersom detta inte låg inom BioGaias normala affärsverksamhet.

– Vi är glada över att Europeiska kommissionen har beviljat klassificeringen som särläkemedel. Vi är övertygade om att vårt dotterbolag IBT i framtiden kan bidra avsevärt i vården av för tidigt födda barn, säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

– Det amerikanska och europeiska godkännandet som särläkemedel-status är ett viktigt steg i vår strävan att utveckla denna förebyggande behandling för att rädda livet på för tidigt födda barn från en av de mest dödliga sjukdomarna som drabbar denna känsliga grupp, säger Staffan Strömberg, vd, Infant Bacterial Therapeutics.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-02-12 BioGaia AB - Bokslutskommuniké 2014
2015-02-10 Nestlé lanserar ny produkt med BioGaias probiotika
2015-01-12 BioGaia tecknar exklusivt avtal i Vietnam

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 23 februari 2015 kl 9.30.